Draga moja glavata gospodo 

 

sklanjajući neke ljude njihove misli i dela ućinićete ih samo više poštovanijim i popularnijim međ svetom.

Zahvalan sam Vam na toj privilegiji, što se moje misli otisnuše pa plove i ploviće kroz mnoge glave... Što će ih najrazličitije poimati, širiti, dopunjavati, nadograđivati, pamtiti i zaboravljati... Što će neke inspirisati, nadahnuti, podstaknuti... što će večno živeti i kada moje Ja bude samo kroz njih razmatrano... To vaše sklanjanje i guranje u stranu je kao kada hoćete okean smestiti u svoje lavorče... Duša je večna, duhovnost neizmerna, a strast neukrotiva... Male su vam merke. Daleko ste od suštine bitisanja. Titule su vam bedemi i štitovi, borna kola i ovnovi... Bez njih ste u ,,careva nova odela obučeni“, prolazni ko da zemljom nikada niste odili.