Page 9 - Olovkom na vihorove
P. 9

поменуо да су се по мајчиној родној линији две генерације рађала
              женска деца, а да сам ја прво мушко...
                 И на другој, очевој страни, било је доста догодовштина
              поводом мог рођења. Деди, Жарку, су рекли да му се родио унук
              и да ће добити име по њему. Старина је одјурио до прве кафане и
              страшно се налио. Док је он испијањем радио на томе да изазове
              несташицу алкохолних пића на локалном нивоу, мангупи су му
              украли бицикл... Када се отрезнио рекли су му да ће се унук звати
              Дарко, а не Жарко. ,,Нема везе” рекао је старац... ,,Биће то велики
              човек”… Не знам да ли сам остварио оно што је деда предвидео,
              али радим на томе сваки дан… Борим се да будем већи од сва-
              кодневних ситуација и себе самог (.…).                              8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14